weblogo-tak

OM TAK OVER TAK

Nå, snart 10 år etter etablering av Tak over Tak, så viser behovet seg enda sterkere for å bygge tørt.
Myndighetene stiller stadig strengere krav til byggebransjen, for å møte miljøkravene for passiv  boliger i fremtiden.
Dette gjør at det i aller høyeste grad, også er aktuelt å benytte Tak over Tak ved oppføring av nybygg, ikke bare ved takløft eller tilsvarende rehabilitering.

Vi har valgt å fremme følgende slagord for bransjen:

  • «Tørre hus er sunne hus»
  • «Bygg for fremtiden, bygg tørt»
  • «Bygg tørt fra dag 1»
  • «Møt morgendagens krav, bygg tørt»